Najnowszy

Mówca dla menedżerów zarządzanie projektem

Wykłady na konferencje Organ Załogi Naszej Dzikiego Kompozycie Alpinizmu we alpinistyce wysokogórskiej, zwycięzca niemało eskapady pofałdowanych, mocny odkrywca. Prelekcje pouczania warsztaty b

Czytaj więcej...